YANGIN MERDİVENLERİ ÖNEMİ

Hayatımızda her an her olaya karşı hazırlıklı olmamız gereklidir. Doğal afetler, olası bir terör saldırısı veya binada oluşan ve binada bulunan insanların binayı tahliye etmesini gerektirecek herhangi bir durumla karşılaşılabilir. Böyle olası durumlarda binanın ön kapısının kullanılamamasına karşın her binada acil çıkış merdiveni ya da diğer bir adıyla yangın merdiveni bulunmalıdır.

                Binalarda yangın merdiveni bulunması 2009’dan beri zorunludur. Ancak bu merdivenlerin çoğu yönetmeliğe uygun yapılmamaktadır. Yangın merdivenlerine gereken önem verilmelidir. Olası bir afet durumunda binaların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çok önemli bir unsurdur. Yangın merdivenleri yapılırken maliyetinin düşük olması için kalitesiz, dayanıksız malzemeler kullanılmamalıdır, yönetmeliğe uygun olan malzeme ne ise o kullanılmalıdır. Bu insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. Yangın bir şekilde durdurulabilir, kontrol altına alınabilir ancak yangın merdivenine ya da acil çıkış merdivenlerinin yapımına gerekli özen gösterilmezse birçok can kaybı yaşanabilir. Gereken önem verilmediği halde daha büyük felaketler ortaya çıkabilir.

                Yangın merdiveni bina içinde ve dışında bulunabilir ve iki tiptir. Bunlar dairesel yangın merdivenleri ve Z tipi yangın merdivenleridir. Merdivenin bulunduğu yer ve tipi bina yüksekliğine bağlıdır. Bina yüksekliği 21,5 metreyi geçerse merdivenler bina içine alınmalıdır. Bina yüksekliği 9,5 metreyi geçerse Z tipi yangın merdivenleri kullanılmalıdır. Yangın merdiveni yetkili bir kişinin gözetiminde ve yönetmeliğe uygun şekilde yapılmalıdır.

KATEGORİLER

Uzman Mühendislik Yangın Merdiveni Sistemleri. :: Keşif 0216 620 8882
Uzman Mühendislik Yangın Merdiveni Sistemleri. :: Keşif 0216 620 8882
Uzman Mühendislik Yangın Merdiveni Sistemleri. :: Keşif 0216 620 8882

SAYFALAR

HABERLER

FAYDALI BİLGİLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ